Informatie over het coronavirus in de zwangerschap

Op deze pagina geven wij informatie over het coronavirus en de eventuele gevolgen tijdens de zwangerschap. Ook geven we uitgebreide informatie over het wel / niet vaccineren tijdens de zwangerschap en vermelden we de huidige maatregelen in onze praktijk en in het ziekenhuis.

 

Klik op onderstaande afbeelding voor een overzichtelijk document over vaccinatie tijdens zwangerschap

Maatregelen in de praktijk

Maatregelen bij de zwangerschapscontroles en echo’s

 • Het meenemen van 2 huisgenoten is toegestaan
 • Heb jij of iemand uit je huishouden griepverschijnselen? Neem dan contact op. Kom NIET naar de praktijk!
 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, ook niet in de wachtkamer. Houdt te allen tijde anderhalve meter afstand.
 • De zwangerschapscontroles vinden plaats volgens normaal schema. Er zullen niet minder of kortere controles zijn dan anders.

Maatregelen tijdens de bevalling

 • Wil je poliklinisch bevallen? dit is gewoon mogelijk. Je partner is te allen tijde welkom en je mag één persoon extra meenemen. Het dragen van een mondkapje in het ziekenhuis is niet verplicht.
 • Onze zorg is onveranderd. Wij blijven zorgen voor continue baringsondersteuning.
 • Zijn jij of je partner besmet met het coronavirus? Ook dan verandert er niks aan onze zorg. Wij zullen beschermende kleding aantrekken en blijven jouw baring continue ondersteunen.

Maatregelen in de kraamtijd

 • We komen volgens regulier programma op huisbezoek. Er zijn geen aanvullende maatregelen.

 

Onderstaande informatie kan je helpen een keuze te maken over vaccineren tegen corona (SARS-CoV2)

Wat weten we over een besmetting met het SARS-CoV-2 virus tijdens de zwangerschap?

 • De kans om als zwangere besmet te worden met het SARS-CoV-2 virus is even groot als voor mensen die niet zwanger zijn.
 • De kans op een besmetting met het SARS-CoV-2 virus wordt groter als je werkt met mensen die ziek zijn door dit virus of als je in een gebied woont waar veel SARS-CoV-2 virus besmettingen zijn.
 • Een zwangere die besmet wordt met het SARS-CoV-2 virus heeft een drie keer zo grote kans om opgenomen te worden op een intensive care dan een vrouw uit dezelfde leeftijdsgroep die niet zwanger is.
 • Vier van de 100 zwangeren die besmet zijn met het SARS-CoV-2 virus, worden opgenomen op een intensive care en hiervan moeten er drie beademd worden.
 • Een zwangere die besmet is met het SARS-CoV-2 virus bevalt wat vaker te vroeg dan een zwangere zonder besmetting. Dit komt waarschijnlijk omdat bij een deel van de zieke vrouwen de bevalling wordt opgewekt met medicijnen of doordat een keizersnede wordt uitgevoerd .
 • De baby’s van zwangeren  die besmet zijn met het SARS-CoV-2 virus worden vaker opgenomen op een intensive care voor kinderen .
 • De baby’s van zwangeren die besmet zijn met het SARS-CoV-2 virus gaan niet vaker dood dan de baby’s van  zwangere vrouwen  zonder besmetting.
 • De lange termijneffecten van een SARS-CoV-2 virus besmetting voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kind zijn niet bekend.
 • Zwangere vrouwen met een hoger risico op ernstig ziek worden van een SARS-CoV-2 virus besmetting zijn onder andere vrouwen met extreem overgewicht, onderliggend lijden, ouder dan 35 jaar en/of vrouwen van niet Westerse afkomst .

Wat betekent het als je een  SARS-CoV-2 virus besmetting hebt tijdens de bevalling of de kraamperiode? 

 • Als je vlak voor of tijdens de bevalling positief test op een SARS-CoV-2 virus besmetting betekent dit dat de zorgverleners die je begeleiden beschermende kleding zullen dragen (bril, masker, schort en handschoenen).  Je kunt, als je niet erg ziek bent, kiezen voor een thuis- of ziekenhuisbevalling.
 • Als je vlak voor en tijdens je kraamperiode positief test op een SARS-CoV-2 virus besmetting betekent dit dat je minder uren kraamzorg krijgt en ook de kraamzorg en verloskundige in beschermende kleding bij je langs zullen komen. Bezoek is dan ook niet mogelijk in verband met quarantaine. Borstvoeding geven als je positief test op een SARS-CoV-2 virus besmetting is geen probleem en wordt zelfs aangeraden.

Wat weten we nog niet over mRNA vaccinaties in de zwangerschap?

 • Grootschalig en langdurig onderzoek naar de effecten van mRNA vaccinaties bij zwangeren zijn niet gedaan.  Er is beperkte informatie over het gebruik van en mRNA vaccinatie tegen SARS-CoV-2 en Ebola.
 • We weten niet of vaccinatie de baby na de geboorte beschermt tegen het SARS-CoV-2 virus.
 • De lange termijneffecten voor de gevaccineerde zwangere vrouw en de ongeboren baby zijn niet bekend.

Wat weten we al over de mRNA vaccinaties (Pfizer, Moderna) in de zwangerschap? 

 • In het algemeen wordt geadviseerd zwangeren niet te vaccineren met levende virusdeeltjes. In mRNA vaccinaties zitten geen levende virusdeeltjes.
 • In Amerika zijn meer dan 100.000 zwangere vrouwen geprikt met een mRNA vaccin.
 • De antistoffen die je na vaccinatie aanmaakt, gaan door de placenta naar de baby. We weten niet of dit de baby beschermt tegen het SARS-CoV-2 virus.
 • De bijwerkingen, bijvoorbeeld pijnlijke plek van het prikken, koude rillingen en koorts, komen niet vaker voor bij zwangeren dan bij niet-zwangeren .
 • Inmiddels weten van 4000 gevaccineerde zwangeren dat het verloop van de zwangerschap niet verandert. Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin de gezondheid van de baby beïnvloedt. Het is mogelijk dat op langere termijn er onverwachte uitkomsten zullen zijn.
 • We weten dat een mRNA vaccin niet in de celkernen van de moeder of de ongeboren baby gaat.
 • Studies in dieronderzoeken geven aan dat er geen veiligheidszorgen zijn bij zwangere dieren en hun nageslacht die een mRNA vaccinatie kregen.

Als je twijfelt of je je nu wel of niet moet vaccineren in de zwangerschap, kan het helpen om de volgende zaken voor jezelf te overwegen:

 • Wat zijn voor jou de voordelen van vaccineren?
 • Wat zijn voor jou de nadelen van vaccineren?
 • Wat zijn eventuele alternatieven voor jou?
 • Wat betekent het voor jou als je geen keuze maakt?

Of je nu wel of niet kiest om je te laten vaccineren, houd je aan de algemene regels, hierdoor verklein je je kans op een besmetting met het SARS-CoV-2 virus.

 • Was vaak en goed je handen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Houd je aan de algemene bezoekregels.

Verder willen we je aanraden je aan te melden bij https://www.moedersvanmorgen.nl, waar de effecten van medicijnen en vaccinaties in de zwangerschap gemeld kunnen worden.

Heb je nog vragen? Lees dan de Q&A rond vaccinatie of stel deze vragen aan ons

Bronnen 

 • Gezondheidsraad (2021). Aanbevelingen voor de vaccinatie tegen SARS-COV-2 met MRNA-vaccins van vrouwen die zwanger zijn, willen worden of borstvoeding geven. Versie van 15 april 2021.