Wij waarborgen de kwaliteit via het Kwaliteitsregister Verloskundigen

Dit is het kwaliteitsregister van onze beroepsgroep, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) waarbij wij zijn ingeschreven. Regelmatig nemen wij deel aan bij- en nascholingen en cursussen om onze kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

In onze processen en in ons dagelijks werk streven wij naar de best mogelijke verloskundige zorg en dienstverlening. Dit komt voort uit onze passie voor ons vak:  verloskundige zorg verlenen. Hoe wij verder omgaan met het begrip ‘kwaliteit’ kun je lezen op deze site en als je zwanger bent en kennis met ons wilt maken, ben je van harte welkom.

Om te tonen dat wij het begrip kwaliteit serieus opnemen en transparant werken, hanteren wij een klachtenregeling
Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Meer over klachtenregeling