Erkenning en ouderlijk gezag

Als jullie niet getrouwd zijn, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van je/jullie kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont.

Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Hij mag ook ‘rechtshandelingen’ verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Erkennen
De vader kan het kind erkennen op de volgende momenten:

  1. Tijdens de zwangerschapEr wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Tijdens de zwangerschap is het handigste moment.
  2. Bij de geboorteaangifte. Als dit jullie eerste kind is, moet de moeder bij de aangifte aanwezig zijn. Aangezien een geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte moet plaatsvinden is het voor haar nogal belastend om mee te gaan naar het gemeentehuis.
  3. Op enig moment na de geboorte. Als de vader het kind niet tijdens de zwangerschap of de geboorteaangifte heeft erkend, kan dit later ook nog. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin de vader wordt erkend als de officiële vader van het kind.

Criteria vader om te erkennen
Om een kind te kunnen erkennen moet de vader aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Schriftelijke toestemming van de moeder. Is dit het eerste kind samen, dan moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
  • Hij moet minimaal 16 jaar zijn.
  • Hij moet zelf naar de burgerlijke stand
  • Hij moet, net als de moeder, een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien bij de burgerlijke stand.

Rechten en plichten erkenning
De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kind te onderhouden. Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag en ook geen omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht.

Alleen als het kind is geboren uit een geregistreerd ouderschap en de vader het kind heeft erkend, krijgt de vader automatisch ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd ouderschap hoeft een vader dus geen verdere actie te ondernemen om ouderlijk gezag te krijgen, wel moet het kind officieel worden erkend.

Kosten erkenning
De kosten voor de procedure van de erkenning is gratis maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden.

Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kind heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ nodig. Jullie vullen dit formulier samen in. Het formulier met de benodigde documenten sturen jullie vervolgens op of geven het af bij de rechtbank waar de geboorteplaats van uw kind onder valt.

Kosten aanvragen ouderlijk gezag
Het ouderlijk gezag aanvragen is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente.

Meer informatie over erkennen en ouderlijk gezag kun je vinden op de site van de rijksoverheid.